جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی

جرثقیل کارگاهی 2 تن مورد استفاده در کارگاه های صنعتی و تعمیرگاه های خودروهای سبک و سنگین جهت بیرون آوردن موتور و ...

مشاوره رایگان:  09132946181