24 شهریور 1397

دستگاه قطعه شو گرد DR-2200

دستگاه قطعه شو گرد مدل DR-2200: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می شود. چربی […]
24 شهریور 1397

دستگاه قطعه شو گرد DR-2000

دستگاه قطعه شو گرد مدل DR-2000: چربی زدایی از کلیه قطعات ماشین آلات سبک مانند خودروهای سواری از موارد مصرف این دستگاه قطعه شویی می باشد. […]
7 مرداد 1397

دستگاه قطعه شو گرد DR-1800

    دستگاه قطعه شو گرد مدل DR-1800: این دستگاه ها بیشتر برای قطعه سازان و نمایندگی های خودرو و کارگاه های مکانیکی سواری توصیه می […]